Desiree

Desiree Heroica Slavica

Desiree Heroica Slavica sa vo veku 8 mesiacov zúčastnila svojej prvej výstavy v triede dorastu a odniesla si veľmi pekný posudok od pána rozhodcu s ocenením Veľmi nádejná 1.