Basset Hound FCI štandard

FCI-Štandard č. 163

PÔVOD: Veľká Británia

DÁTUM PUBLIKOVANIA OFICIÁLNEHO PLATNÉHO ŠTANDARDU: 13.10.2010

KLASIFIKÁCIA FCI: Skupina Duriče a príbuzné plemená

SEKCIA: 1.3 Malé duriče s pracovnou skúškou

KRÁTKE HISTORICKÉ ZHRNUTIE: Basset sa považuje za plemeno vyšľachtené v stredoveku mníchmi vo Francúzsku k lovu v hustom poraste so schopnosťou skloniť hlavu nízko k zemi. Aj keď ide o blízkeho príbuzného francúzskych bassetov, toto plemeno bolo vyvinuté k dokonalosti v Británii. Je to pes schopný loviť svoju prirodzenú korisť, zajaca, vytrvalo v relatívne pomalom tempe na značné vzdialenosti.

CELKOVÝ VZHĽAD: nízkonohý pes značnej substancie, vyvážený a vysoko ušľachtilý. Je dôležité mať na mysli, že ide o loveckého psa, ktorý musí zodpovedať svojmu poslaniu, preto by mal byť silný, aktívny a schopný veľkej vytrvalosti v teréne.

VLASTNOSTI A POVAHA: Je to húževnatý pes s vysokým loveckým nasadením, loviaci pomocou nosa, obdarený svorkovým inštinktom, majúci hlboký a melodický hlas. Jeho povaha je mierna, nikdy nesmie byť bojazlivý alebo agresívny.

HLAVA: Na čele a u očí sa môže vyskytovať malé množstvo vrások. V každom prípade je koža na hlave natoľko pružná, aby vytvorila ľahké vrásky, keď je pretiahnutá dopredu alebo keď sa hlava skloní.

LEBEČNÁ ČASŤ: Línia nosa je takmer rovnobežná s líniou temena a nie je oveľa dlhša ako temeno.

Mozgovňa:  Klenutá, tylový hrboľček výrazný. Je stredne široká v oblasti čela a mierne sa zužujúca k ňufáku.

Stop: mierny.

TVÁROVÁ ČASŤ:  

Núfák: Je úplne čierny, s výnimkou svetlo sfarbených psov, kedy môže byť farba hnedá alebo pečeňová. Veľké a otvorené nozdry. Nos môže mierne prečnievať pred úroveň pyskov.

Papuľa: Celkovo sa javí ako suchá, avšak nie špicatá.

Pysky: Horné pysky značne prekrývajú pysky spodné.

Čeľuste/zuby: silné čeľuste s perfektným, pravidelným a kompletným nožnicový zhryzom, čo znamená, že horné rezáky tesne prekrývajú spodné a zuby sú postavené kolmo v čeľusti.

Oči: kosoštvorcového tvaru, ani vystúpené, ani zapadnuté. Tmavé, pri svetlých psoch môžu byť až stredne hnedé. Výraz pokojný a vážny. Svetlé alebo žlté oko je vysoko nežiaduce.

Uši: Nízko zavesené, tesne pod líniou očí. Dlhé, dosahujúce nepatrne cez koniec ňufáku korektnej dĺžky, avšak nie prehnane dlhé. Po celej dĺžke úzke a dobre stočené dovnútra, veľmi pružné, jemné a hebké.

KRK: Svalnatý, dobre klenutý a dosť dlhý, s výrazným, avšak nie prehnaným lalokom.

TELO: Dlhé a hlboké po celej svojej dĺžke, kohútik a kríže sú približne v rovnakej výške.

Chrbát: dosť široký a rovný. Od kohútika k nasadeniu bedier nie je nadbytočne dlhý.

Bedrá: Môžu byť mierne klenuté.

Hrudník: Pri pohľade spredu predhrudie presne vypĺňa priestor medzi zakriveným predlaktím. Hrudná kosť je výrazná, ale hrudník nie je ani úzky ani prehnane hlboký. Rebrá sú dobre klenuté, bez deformácií, dosahujúce dobre dozadu.

Dolná línia a brucho: Medzi krajným a najnižším bodom hrudníka by mal byť dostatočný priestor, aby sa mohol pes voľne pohybovať vo všetkých možných terénoch.

CHVOST: Dobre nasadený, dosť dlhý, silný pri koreni, zužujúci sa ku špičke. Na spodnej strane chvosta je trochu drsné srsti. V pohybe je chvost nesený vzpriamene a zahnutý v miernom šabľovitom oblúku, nikdy však nie je zatočený alebo preklopený.

KONČATINY:

HRUDNÉ KONČATINY: 

Celkový vzhľad: Predlaktie vo svojej hornej časti smeruje mierne dovnútra, avšak nie toľko, aby bránilo voľnému pohybu alebo aby spôsobilo vzájomný dotyk predných končatín v postoji alebo v pohybe. Nižšie na končatine sa môžu vyskytovať kožné vrásky, ale v žiadnom prípade nesmie byť prehnané.

Plece: Lopatka je správne šikmo uložená. Plecia nie sú ťažké.

Lakte: Nie sú ani vytočené, ani vybočené, sú postavené perfektne po stranách hrudníka.

Predlaktie: Končatiny sú krátke, mohutné a majú silné kosti.

Zápästie: Prekĺbenie je veľmi nežiaduce.

Labky: Veľké, so silnými kĺbmi a vankúšikmi. Sú namierené rovno dopredu alebo môžu byť ľahko vytočené. V každom prípade stojí pes korektne, s váhou rozloženou rovnomerne na každom prste a vankúšiku, takže labka zanecháva stopu veľkého psa a žiadna časť nekrytá vankúšikmi nesmie byť v kontakte so zemou.

ZADNÉ KONČATINY: 

Celkový vzhľad: Silne osvalené a výrazné, zozadu pozorované vyvolávajú dojem gule. Na tarze môžu byť záhyby kože a na zadnej časti pätového kĺbu môže byť malá kožná riasa, avšak v žiadnom prípade to nesmie byť prehnané.

Koleno: Dobre uhlené.

Metatarzus: Päty nízko pri zemi, ľahko podstavené, avšak ani vbočené, ani vybočené, ale presne pod telom v prirodzenom postoji.

Labky panvových končatín: Veľké, so silnými kĺbmi a vankúšikmi. V každom prípade stojí pes korektne, s váhou rozloženou rovnomerne na každom prste a vankúšiku, takže labka zanecháva stopu veľkého psa a žiadna časť nekrytá vankúšikmi nesmie byť v kontakte so zemou.

KROK/POHYB:  Je najdôležitejší pre zachovanie schopnosti duričov plniť ich poslanie. Akcia je hladká, silná a bez úsilia s dobrým dosahom predných končatín, zadné končatiny vykazujú silný odraz, pes sa pohybuje korektne hrudnými aj panvovými končatinami. Kĺby kolenné a pätové nesmú byť v pohybe nikdy strnulé, prsty nesmú škrtať o zem.

KOŽA: Pružná a elastická bez akýchkoľvek prehnaných znakov.

OSRSTENIE:

Srsť: Hladká, krátka a priliehavá, nie príliš jemná. Všetky línie majú jasné obrysy, bez strapcov. Dlhá srsť, jemná srsť alebo srsť vytvárajúca zástavy je vysoko nežiadúce.

Sfarbenie: Spravidla čierno-bielo-hnedé (trojfarebné) alebo citrónovo-biele (dvojfarebné), avšak akékoľvek iné sfarbenie, bežné u duričov, je prípustné.

VÝŠKA: Vyška v kohútiku 33 až 38 cm.

CHYBY: každá odchýlka od menovaných bodov by mala byť považovaná za chybu a musí byť penalizovaná podľa stupňa jej závažnosti a podľa jej vplyvu na zdravie a blahobyt psa a na jeho schopnosť vykonávať jeho tradičné prácu.

DISKVALIFIKÁCIA:

Agresivita alebo prílišná bojazlivosť

Akýkoľvek pes vykazujúci fyzickú abnormalitu, alebo poruchu správania, bude diskvalifikovaný.

Psi by mali mať dva zreteľné semenníky zostúpené v miešku.