"Ester"

Esther Heroica slavica

ESTHER Heroica slavica 2023

Nar.: 23.08.2021

Výstavy

Výborná 1 tr. otvorená
Slovak Elite Puppy BOB 2022, BIG III

Farbiarske skúšky duričov - I. cena, CACT, CCT a Klubový víťaz skúšok
Dudi's Dream Babetta Went Around the World
Dudi's Dream Babette Went Around the World