"Ester"

Esther Heroica slavica

Nar.: 23.08.2021

Výstavy

Slovak Elite Puppy BOB 2022, BIG III

Zatiaľ neabsolvovala poľovné skúšky
Dudi's Dream Babetta Went Around the World
Dudi's Dream Babette Went Around the World