MVP Veľká Ida

FILIPPA HEROICA SLAVICA 
01.07.2023 Stredná trieda: Výborná 1, CAC, CACIB, BOB, BIG III.
Posudzovateľ Mgr.Viera Staviarska, SK.
 
02.07.2023 Trieda mladých: Výborná 1, CAJC, CACIB-J.
Posudzovateľ pán Aleksander Skrzynski, PL.