Výstava šteniat 2022

Esther Heroica slavica

Dňa 01.apríla sa naša mladá Esther zúčastnila výstavy šteniat Slovak Elite Puppy Show v Nitre a odniesla si krásne ocenenia: veľmi nádejný 1, Slovak Elite Puppy BOB, BIG III. Sme na naše malé dievčatko veľmi hrdí a mame z nej radosť.

Esther Heroica slavica